Reklama

Niemożliwe nie istnieje

Niemożliwe nie istnieje

sponsorzy.jpg

LogowanieSonda

Jak oceniasz naszą stronę?
 

Szukaj

Licznik

Użytkownicy na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 176 gości 

Agora Profile

Not Available to Guests

Agorians Online

Stworzone dzięki jVitals
Wpisany przez Jacek Księżyk   
piątek, 07 września 2018 09:58

alt

REGULAMIN

BIEGU JANOWSKIEGO

2018-09-07

XVIII  Janowski Festyn Rodzinny

promujący zdrowy tryb życia

i walkę z uzależnieniami

"Na trzeźwo".

Cele i założenia biegu:

· popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej          

· propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności                

· upowszechnienie sportu wśród młodzieży i dorosłych                   

· przybliżenie działalności Stowarzyszenia „Truchtacz Mysłowice”

Organizatorzy:                                                                                         

Stowarzyszenie „Truchtacz Mysłowice”                                                    

Partnerzy Biegowi:                                                                                            

- Parafia Niepokalanego Poczęcia  NMP i św. Maksymiliana Kolbe,

- Rada Dzielnicy Janów Miejski-Ćmok,

Kontakt :                                                                                                       

Katarzyna Olesińska 504 144 802

 

Termin i miejsce :                                                                                

Zawody odbędą się w dniu 7 września 2018r o godz. 17:00

 

START, META oraz BIURO ZAWODÓW

mieszczą się w Mysłowicach na ul. Huta Rozalia - dojazd od ulicy Obrzeżnej Zachodniej.

 

Biuro Zawodów czynne od godz. 16:00

ZAPISY DO BIEGÓW:

 TYLKO I WYŁĄCZNIE W DNIU ZAWODÓW

(Brak możliwości zapisów internetowych) 

 

Trasa w całości usytuowana w lesie. Płaska, z jednym niewielkim, łagodnym podbiegiem. Dystans ok. 5 km. W kluczowych miejscach trasa będzie oznaczona i otaśmowana.

 

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia :

Prawo startu mają osoby, które do dnia zawodów ukończą 16 lat, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych i podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zawodów. Ze względów organizacyjnych oraz dbając o bezpieczeństwo uczestników na trasie zawodów, ustala się limit zawodników. Organizator dopuszcza maksymalnie pięćdziesiąt (50) osób do uczestnictwa w zawodach (w sprzyjających warunkach, organizator może nieznacznie zwiększyć limit).

 

Klasyfikacja końcowa :

Klasyfikacja Generalna Biegu Janowskiego, prowadzona będzie WYŁĄCZNIE dla kategorii open!!!

Nie przewiduje się odrębnej klasyfikacji dla: Biegaczy, Nordic Walkerów i zawodników Canicrossowych.

 

UWAGA ZAWODNICY NORDIC WALKING:

  • Osoby biorące udział w zawodach w kategorii NW, przestrzegają zasad określających prawidłową technikę nordic walking.
  • Zawodnicy poruszają się na trasie zawodów wyłącznie pojedynczo (pod groźba dyskwalifikacji wprowadza się bezwzględny zakaz chodzenia w parach, lub grupach).
  • Rywalizacja pomiędzy uczestnikami opiera się na zasadach fair play (niedopuszczalne jest podbieganie oraz utrudnianie biegaczom i zawodnikom CC szybszego przemieszczania na trasie zawodów).

 

Pomiar czasu:                                                                                                             

Czas mierzony będzie ręcznie, z wielostopniowym system kontroli.

 

Numer Startowy:                                                                                

Zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości).

 

Nagrody:

Dla zwycięzcy zawodów w kategorii open (mężczyzn i kobiet) przewidziano puchary ufundowane przez Stowarzyszenie Truchtacz Mysłowice.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowy medal/button ufundowany przez Radę Dzielnicy Janów Miejski-Ćmok.

 

Zawodnicy Niepełnosprawni:

Ze względu na charakter biegu, nie przewiduje się możliwości startu zawodników na wózkach. Zawodnicy z dysfunkcja ruchową, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu w biurze zawodów. Każdorazowo decyzje o dopuszczeniu do zawodów, podejmują organizatorzy.

Zasady finansowania:

Nie przewiduje się opłaty startowej

Postanowienia końcowe:

Startujemy na własną odpowiedzialność. (Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w imprezie). Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Komisję sędziowską powołuje organizator. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu.

Organizator nie zapewnia pryszniców oraz szatni.

 

Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:
1.Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców, publikowania wyników oraz przyznawania i wydania nagród.

2.Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Truchtacz Mysłowice, z siedzibą w Mysłowicach ul. Armii Krajowej 44/B/27.

3.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. Poz. 1309).

4.Przetwarzanie i wykorzystanie danych, obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, nazwy miejscowości i/lub nazwy klubu, na stronie klubowej Stowarzyszenia www.truchtacz.org, oraz na profilu internetowym www.facebook.com/truchtacze.

5.Umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej www.truchtacz.org , www.facebook.com/truchtacze , na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl.

6.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

7.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach.

8.Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez Stowarzyszenie Truchtacz Mysłowice oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na stronie Klubowej Stowarzyszenia oraz na profilu internetowym www.facebook.com/truchtacze, a także w mediach, w celu informacji i promocji.

9.Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

 

Zapraszamy do udziału!!!                ;-) 

 

alt

J.Ksi.

 

Poprawiony: piątek, 07 września 2018 09:59
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack