Reklama

Niemożliwe nie istnieje

Niemożliwe nie istnieje

sponsorzy.jpg

LogowanieSzukaj

Agora Profile

Not Available to Guests

Agorians Online

Stworzone dzięki jVitals
Wpisany przez Jacek Księżyk   
piątek, 07 września 2018 09:58

alt

REGULAMIN

BIEGU JANOWSKIEGO

2018-09-07

XVIII  Janowski Festyn Rodzinny

promujący zdrowy tryb życia

i walkę z uzależnieniami

"Na trzeźwo".

Cele i założenia biegu:

· popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej          

· propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności                

· upowszechnienie sportu wśród młodzieży i dorosłych                   

· przybliżenie działalności Stowarzyszenia „Truchtacz Mysłowice”

Organizatorzy:                                                                                         

Stowarzyszenie „Truchtacz Mysłowice”                                                    

Partnerzy Biegowi:                                                                                            

- Parafia Niepokalanego Poczęcia  NMP i św. Maksymiliana Kolbe,

- Rada Dzielnicy Janów Miejski-Ćmok,

Kontakt :                                                                                                       

Katarzyna Olesińska 504 144 802

 

Termin i miejsce :                                                                                

Zawody odbędą się w dniu 7 września 2018r o godz. 17:00

 

START, META oraz BIURO ZAWODÓW

mieszczą się w Mysłowicach na ul. Huta Rozalia - dojazd od ulicy Obrzeżnej Zachodniej.

 

Biuro Zawodów czynne od godz. 16:00

ZAPISY DO BIEGÓW:

 TYLKO I WYŁĄCZNIE W DNIU ZAWODÓW

(Brak możliwości zapisów internetowych) 

 

Trasa w całości usytuowana w lesie. Płaska, z jednym niewielkim, łagodnym podbiegiem. Dystans ok. 5 km. W kluczowych miejscach trasa będzie oznaczona i otaśmowana.

 

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia :

Prawo startu mają osoby, które do dnia zawodów ukończą 16 lat, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych i podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zawodów. Ze względów organizacyjnych oraz dbając o bezpieczeństwo uczestników na trasie zawodów, ustala się limit zawodników. Organizator dopuszcza maksymalnie pięćdziesiąt (50) osób do uczestnictwa w zawodach (w sprzyjających warunkach, organizator może nieznacznie zwiększyć limit).

 

Klasyfikacja końcowa :

Klasyfikacja Generalna Biegu Janowskiego, prowadzona będzie WYŁĄCZNIE dla kategorii open!!!

Nie przewiduje się odrębnej klasyfikacji dla: Biegaczy, Nordic Walkerów i zawodników Canicrossowych.

 

UWAGA ZAWODNICY NORDIC WALKING:

  • Osoby biorące udział w zawodach w kategorii NW, przestrzegają zasad określających prawidłową technikę nordic walking.
  • Zawodnicy poruszają się na trasie zawodów wyłącznie pojedynczo (pod groźba dyskwalifikacji wprowadza się bezwzględny zakaz chodzenia w parach, lub grupach).
  • Rywalizacja pomiędzy uczestnikami opiera się na zasadach fair play (niedopuszczalne jest podbieganie oraz utrudnianie biegaczom i zawodnikom CC szybszego przemieszczania na trasie zawodów).

 

Pomiar czasu:                                                                                                             

Czas mierzony będzie ręcznie, z wielostopniowym system kontroli.

 

Numer Startowy:                                                                                

Zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości).

 

Nagrody:

Dla zwycięzcy zawodów w kategorii open (mężczyzn i kobiet) przewidziano puchary ufundowane przez Stowarzyszenie Truchtacz Mysłowice.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowy medal/button ufundowany przez Radę Dzielnicy Janów Miejski-Ćmok.

 

Zawodnicy Niepełnosprawni:

Ze względu na charakter biegu, nie przewiduje się możliwości startu zawodników na wózkach. Zawodnicy z dysfunkcja ruchową, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu w biurze zawodów. Każdorazowo decyzje o dopuszczeniu do zawodów, podejmują organizatorzy.

Zasady finansowania:

Nie przewiduje się opłaty startowej

Postanowienia końcowe:

Startujemy na własną odpowiedzialność. (Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w imprezie). Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Komisję sędziowską powołuje organizator. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu.

Organizator nie zapewnia pryszniców oraz szatni.

 

Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:
1.Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców, publikowania wyników oraz przyznawania i wydania nagród.

2.Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Truchtacz Mysłowice, z siedzibą w Mysłowicach ul. Armii Krajowej 44/B/27.

3.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. Poz. 1309).

4.Przetwarzanie i wykorzystanie danych, obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, nazwy miejscowości i/lub nazwy klubu, na stronie klubowej Stowarzyszenia www.truchtacz.org, oraz na profilu internetowym www.facebook.com/truchtacze.

5.Umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej www.truchtacz.org , www.facebook.com/truchtacze , na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl.

6.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

7.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach.

8.Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez Stowarzyszenie Truchtacz Mysłowice oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na stronie Klubowej Stowarzyszenia oraz na profilu internetowym www.facebook.com/truchtacze, a także w mediach, w celu informacji i promocji.

9.Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

 

Zapraszamy do udziału!!!                ;-) 

 

alt

J.Ksi.

 

Poprawiony: piątek, 07 września 2018 09:59
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack