Reklama

Niemożliwe nie istnieje

Niemożliwe nie istnieje

zzzzae52z.jpg

LogowanieSzukaj

Agora Profile

Not Available to Guests

Agorians Online

Now 1 guest online
Stworzone dzięki jVitals
PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Księżyk Jacek   
czwartek, 06 lutego 2020 21:42

 

 

 

REGULAMIN

XI PRZEŁAJOWEGO

GRAND PRIX MYSŁOWIC

O PUCHAR „TRUCHTACZA”

SEZON 2020

 

 

Cele i założenia cyklu biegów :

· popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej          

· propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności                

· upowszechnienie sportu wśród młodzieży i dorosłych                                    

. integracja funkcjonariuszy służb mundurowych na arenie sportowej                 

· przybliżenie działalności Stowarzyszenia „Truchtacz Mysłowice”

 

Organizator:

Stowarzyszenie „Truchtacz Mysłowice”     

                                               

Partnerzy Biegowi:                                                                                             

 • UM w Mysłowicach,
 • OISW w Katowicach,
 • Piekarnia-Cukiernia Karol Bromboszcz,
 • M.P. Mrozek,
 • K.A. Fahrenholt,
 • Ośrodek Hipoterapii Padok.
 • Pani Natalia Nitsz i Biuro Podróży Wczasolandia,
 • Państwo Katarzyna i Rafał Seweryn – RCU Ubezpieczenia,
 • PH Kaper,
 • Solidarność Górnicza

 

Kontakt :                                                                                                       

Jacek Księżyk:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    tel. : +48 505 044 910

 

 

Termin i miejsce :                                                                               

Poszczególne etapy GP będą się odbywać w niżej podanych terminach: (Istnieje możliwość drobnej korekty terminu startu, z przyczyn organizacyjnych)                                                                                                 

 

Bieg PIERWSZY „ZIMOWY” :                                              

odbędzie się w sobotę 15-02-2020 godz. 10.00 

                             

Bieg DRUGI „WIOSENNY” :                                                        

odbędzie się w sobotę 18-04-2020 godz. 10.00       

                          

Bieg TRZECI „POLSKA BIEGA” :                                        

odbędzie się w sobotę 16-05-2020 godz. 10.00      

                          

Bieg CZWARTY „LETNI” :                                                    

odbędzie się w sobotę 20-06-2020 godz. 10.00   

                                 

Bieg PIĄTY „LETNI 2-gi” :                                                      

odbędzie się w sobotę 19-09-2020 godz. 10.00         

                      

Bieg SZÓSTY „JESIENNY” :                                                

odbędzie się w sobotę 24-10-2020 godz. 10.00       

                           

Bieg SIÓDMY „WIELKI FINAŁ” :                                        

odbędzie się w sobotę 05-12-2020 godz. 10.00

 

START, META oraz BIURO ZAWODÓW

mieszczą się w Katowicach na ul. Strumiennej - dojazd od ulicy Leśnego Potoku (w pobliżu Ośrodka Hipoterapii „Padok”).

(mapka dojazdu) :

https://maps.google.pl/maps/ms?ie=UTF8&hl=pl&msa=0&msid=102056402666601985533.00047ec6c5b13d513aa89&spn=0.007453,0.01929&z=16

 

Biuro Zawodów czynne od godz. 9,00

ZAPISY DO BIEGÓW:

 TYLKO I WYŁĄCZNIE W DNIU ZAWODÓW

(Brak możliwości zapisów internetowych)

Trasa w całości usytuowana w lesie. Płaska, z jednym ok. 100 m. podbiegiem. Dystans ok. 6,7 km. Różnica wzniesień: podbieg ok. 10m, całość trasy ok. 18m (do pokonania trzy pętle 3x2,2km. + dobieg do mety).

W kluczowych miejscach trasa będzie oznaczona i otaśmowana.

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia :

Prawo startu mają osoby, które do dnia zawodów ukończą 16 lat, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych i podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zawodów. Ze względów organizacyjnych oraz dbając o bezpieczeństwo uczestników na trasie zawodów, ustala się limit zawodników. Organizator dopuszcza maksymalnie sto trzydzieści (130) osób do uczestnictwa w zawodach (w sprzyjających warunkach, organizator może zwiększyć limit). W kategorii mundurowej prawo startu mają zawodnicy reprezentujący służby podległe MSW, Wojsko Polskie, Służbę Więzienną, Służbę Celną, aktualnie pełniący służbę, jak również emeryci legitymujący się ważnym dokumentem przynależności do tych służb.

   UWAGA: począwszy od Biegu II, najlepsi zawodnicy poszczególnych klasyfikacji, zobowiązani (!!!) są do startu w specjalnych plastronach „Liderów Klasyfikacji” dostarczonych przez Organizatorów na czas zawodów.

Klasyfikacja końcowa:

Klasyfikacja Generalna Grand Prix Mysłowic, prowadzona będzie WYŁĄCZNIE dla zawodników biorących udział w Biegu Pierwszym – Zimowym, którzy ponadto w sezonie 2020, ukończą minimum sześć biegów łącznie z Wielkim Finałem.

Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja, odrębna dla: Biegaczy, Nordic Walkerów i zawodników Canicrossowych oraz w kategorii Służby Mundurowe i Stowarzyszenia Truchtacz Mysłowice.

Wyniki w poszczególnych biegach będą sumowane, a zwycięzcą zostanie zawodnik, który ukończy sześć etapów GP w najkrótszym zsumowanym czasie, w każdej z w/w kategorii. Bieg TRZECI – POLSKA BIEGA, jest biegiem dodatkowym (nieobowiązkowym), który umożliwia w razie absencji, odrobienie nieobecności na jednych zawodach. Dotyczy to jedynie biegów: DRUGIEGO, CZWARTEGO, PIĄTEGO i SZÓSTEGO. Biegów PIERWSZEGO oraz WIELKIEGO FINAŁU, ze względów organizacyjnych i pogodowych nie można odrabiać.                                                                                                                                         W wypadku uczestnictwa we wszystkich siedmiu biegach, zawody Polska Biega nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji generalnej.

 

Minimalna ilość osób w kategorii wynosi pięciu (5) zawodników.

W wypadku nieukończenia pełnego dystansu (3 okrążenia) 6,7km, zawodnik nie będzie klasyfikowany w danym biegu. Będzie miało to wpływ na klasyfikacje generalna, na koniec sezonu. Zawodnicy ci będą umieszczeni w tzw. „grupie rekreacyjnej” - poza klasyfikacją (pk).

Organizatorzy, którzy będą brali udział w zawodach i w wyniku rywalizacji sportowej zajmą czołowe miejsce w którejkolwiek kategorii, nie mogą być nagradzani.

 

UWAGA ZAWODNICY NORDIC WALKING:

 • Osoby biorące udział w zawodach w kategorii NW, przestrzegają zasad określających prawidłową technikę nordic walking.
 • Zawodnicy poruszają się na trasie zawodów wyłącznie pojedynczo (pod groźba dyskwalifikacji wprowadza się bezwzględny zakaz chodzenia w parach, lub grupach).
 • Rywalizacja pomiędzy uczestnikami opiera się na zasadach fair play (niedopuszczalne jest podbieganie oraz utrudnianie biegaczom i zawodnikom CC szybszego przemieszczania na trasie zawodów).
 • Istnieje możliwość przed zawodami nieodpłatnego wypożyczenia kijków NW oraz uzyskania instruktażu określającego prawidłowość stosowania techniki NW.
 • Limit czasu dla NW: 25 min pierwsze okrążenie, 50 min. dwa okrążenia. Po tym czasie, trasa zostanie zamknięta!
 • Koordynatorami ds. NW są Bożena Kopeć oraz Basia Księżyk (Truchtacz Mysłowice).

UWAGA ZAWODNICY CANICROSS:

 • Do zawodów dopuszcza się psy zdrowe, które ukończyły 18-sty miesiąc życia. Nie startują suki szczenne lub karmiące, psy w złym stanie fizycznym i psy agresywne.
 • Przed startem zawodnik składa w biurze zawodów zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie. Dopuszcza się formę: zaświadczenia, książeczki zdrowia lub paszportu.
 • W dyscyplinie canicross, sprawą nadrzędną jest dobro i bezpieczeństwo psa. Pod żadnym pozorem zawodnik nie może zmuszać psa do biegu, ciągnąć go, włóczyć a nawet wyprzedzać. To pies dyktuję tempo biegu.
 • Ze względu na temperaturę, w biegach letnich, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia psów do zawodów.
 • Każdorazowo informacja o tym będzie umieszczana najpóźniej w czwartek przed terminem zawodów na: MaratonachPolskich oraz na fanpagu Truchtacza na FB.
 • Zawodnicy klasyfikowani w kategorii CC, w wyżej opisanym przypadku, startować będą razem z biegaczami, a wynik doliczony do kategorii canicross.
 • Za szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 • Autorem uszczegółowienia zapisów dotyczących CC był:       

                        Henryk Wysocki (Husky Fan)

 

Pomiar czasu:                                                                                                                

Czas mierzony będzie ręcznie, z wielostopniowym system kontroli. Kontrola obejmować będzie liczbę okrążeń oraz czas zawodnika oraz dokumentacja video i fotograficzna.

 

Numer Startowy:                                                                                      

Zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości).

 

Nagrody:

   Dla zwycięzców przewidziano puchary. Uczestnicy zawodów finałowych (05 grudzień 2020) otrzymają pamiątkowy medal.

W zależności od hojności sponsorów, dla zawodników którzy ukończą wszystkie etapy GP – ewentualne nagrody ;-)

 

Zawodnicy Niepełnosprawni:

   Ze względu na charakter biegu, nie przewiduje się możliwości startu zawodników na wózkach. Zawodnicy z dysfunkcja ruchową, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu w biurze zawodów. Każdorazowo decyzje o dopuszczeniu do zawodów, podejmują organizatorzy.

 

Grupy Zorganizowane (szkoły):

   W wypadku uczestnictwa większej liczby uczniów (powyżej dwóch osób), pozostającej pod opieką nauczyciela, fakt ten należy zgłosić pisemnie do organizatora, minimum siedem (7) dni przed zawodami. W zgłoszeniu należy zaznaczyć liczbę osób i wiek. Decyzje o dopuszczeniu do zawodów, podejmują organizatorzy. Powyższe ograniczenie, powiązane jest ściśle z limitem zawodników dopuszczonych do startu.

 

Zasady finansowania:

Nie przewiduje się opłaty startowej

 

Wyżywienie zawodników:                                                                         

Napoje i żywność - dostarczone przez uczestników oraz organizatorów.

 

Postanowienia końcowe:

Startujemy na własną odpowiedzialność. (Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w imprezie). Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Komisję sędziowską powołuje organizator. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu.

Organizator nie zapewnia pryszniców oraz szatni.

Organizatorzy oraz osoby współpracujące zapewniają sobie prawo startu w całym cyklu GP, a ich wyniki będą doliczane do klasyfikacji generalnej.

 

Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:
1.Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców, publikowania wyników oraz przyznawania i wydania nagród.

2.Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Truchtacz Mysłowice, z siedzibą w Mysłowicach ul. Armii Krajowej 44/B/27.

3.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. Poz. 1309).

4.Przetwarzanie i wykorzystanie danych, obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, nazwy miejscowości i/lub nazwy klubu, na stronie klubowej Stowarzyszenia www.truchtacz.org, oraz na profilu internetowym www.facebook.com/truchtacze.

5.Umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej www.truchtacz.org, www.facebook.com/truchtacze, na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl oraz www.chodzezkijami.pl.

6.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

7.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach.

8.Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez Stowarzyszenie Truchtacz Mysłowice oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na stronie Klubowej Stowarzyszenia oraz na profilu internetowym www.facebook.com/truchtacze, a także w mediach, w celu informacji i promocji.

9.Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

 

 

Zapraszamy do udziału!!!    ;-)

 

 

J.Ksi.

5.

Poprawiony: czwartek, 06 lutego 2020 22:37
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack